رله NEC

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله NEC NT90 12V-1C-40A جا پیچ دار

120,000 تومان
رله NEC NT90 12V-1C-40A جا پیچ دار رله NEC NT90 12V-1C-40A جا پیچ دار

رله آمپر بالا (پاوری) JQX-58F(60F) 12V-1C-60A

470,000 تومان
رله آمپر بالا (پاوری) JQX-58F(60F) 12V-1C-60A رله آمپر بالا (پاوری) JQX-58F(60F) 12V-1C-60A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 12V-2C-30A

230,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 12V-2C-30A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 12V-2C-30A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 24V-2C-30A

230,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 24V-2C-30A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-30F 24V-2C-30A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 220V-3C-40A

450,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 220V-3C-40A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 220V-3C-40A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 24V-3C-40A

450,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 24V-3C-40A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-38FF 24V-3C-40A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 12V-1C-80A

550,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 12V-1C-80A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 12V-1C-80A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 24V-1C-80A

550,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 24V-1C-80A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-59F 24V-1C-80A

رله آمپربالا (پاوری ) JQX-62F-1Z 12V-1C-120A

730,000 تومان
رله آمپربالا (پاوری ) JQX-62F-1Z 12V-1C-120A رله آمپربالا (پاوری ) JQX-62F-1Z 12V-1C-120A